APLICACIÓNS

(voltar á páxina de inicio)

HISTOLOXÍA (TECIDOS):

Tissue Flashcards: Histology
histoloxia.jpg
Nesta dirección poder acceder a unha aplicación para tablet ou móbil sobre tecidos.
Na aplicación aparecen fotografías de tecidos e preguntache que tecido é. Se non o sabes podes consultar a resposta.
Ten o inconvinte de estar en inglés pero moitas das palabras que se utilizan son moi parecidas neste idioma ao galego.
Con esta aplicación que podes instalar gratuitamente podes exercitarte na identificación dos tecidos máis importantes.
A dirección do apple store é.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medapptek.bluejay&hl=es