(voltar á principal)
exame de bioloxia: nervioso e hormonal

DATA: 19 de mayo, 10:30 – 11:20

Descripción

APUNTES:
Táboa dos sistemas de coordinación.
Esquema dunha neurona
Esquema dunha sinapse
Circuitos: Debuxar o circuito segundo unha acción. Expor a acción segundo o circuito.
Silueta coas glándulas endocrinas, hormonas e funcións.


LIBRO:
pax 96: organización do sistema nervioso, SNC, SNP, SNA
pax 96: tipos de nervios (motores-sensoriais; craneais-raquídeos)
pax 97: médula espiñal.
pax 98: encéfalo e as súas partes.
pax 99: o cerebro.
pax 100: o sistema límbico
pax 100: o sono
pax 103: as intelixencias múltiples.
pax 106: O sistema hormonal e as hormonas.
pax 106: A hipófise.
pax 107: As outras glándulas endocrinas.