(volver ao inicio)

EXAME AS FUNCIÓNS DE NUTRICIÓN:
APARATOS DIXESTIVO, EXCRETOR, CIRCULATORIO E RESPIRATORIO
TEMA 3.

APARATO DIXESTIVO:
páxina 50: A nutrición e os sistemas que interveñen na función de nutrición.
páxina 51: Sistema dixestivo. A dixestión. Partes do tubo dixestivo e glándulas.
páxina 52: Boca e fairnxe. Dentes, glándulas salivares, farinxe.
páxina 52: Esófago e estómago.
páxina 53: Intestino delgado, figado e páncreas.
páxina 54: Intestino groso.

O SANGUE:
páxina 55: Compoñentes e funcións do sangue. (páxinas 28 e 29 do tema 2).
páxina 56: Como se forma un coágulo. Fibrinóxeno e fibrina.

O APARATO EXCRETOR:
páxina 56: A excreción. Aparatos que interveñen na excreción.
páxina 56: Partes do aparato excretor.

O SISTEMA CIRCULATORIO:
páxina 58: Diferencias entre arterias, veas e capilares.
páxina 58: O corazón: cavidades, válvulas e vasos que saen e entran no corazón.
páxina 59: Co ciclo cardíaco. Funcionamento do corazón, diástoles e sístoles.
páxina 59: A circulación sanguínea. Circulación pulmonar e xeral. Circulación dobre e completa.

O SISTEMA RESPIRATORIO:
páxina 62: A respiración e función do osíxeno.
páxina 62: As vías respiratorias.
páxina 62: Inspiración e espiración (presións)
páxina 63: Os pulmóns e o diafragma.
páxina 63: Intercambio gaseoso nos alveolos. (presións parciais).