(volver ao inicio)

Este é test que elaboraron os alumnos de 3º de ESO e que foron contestando para extraer un perfil de alumno/a e dos seus hábitos en relación a temas sobre a saúde física, mental e hábitos sociais.

Como se completou o test:
Nas preguntas ou ben se dan unha serie de opcións e elíxese unha resposta; nalgunhas pode haber máis dunha resposta.
E hai preguntas de contestar que se contestan brevemente.


FÍSICO


Cantas veces comes ao día

Almorzas todos os días?

Que almorzas normalmente no instituto?

Comes moita comida considerada basura ao día?

Con canta frecuencia comes comida basura?

Cantas pezas de froita comes ao día

Adoitas comer comida saudable?

Sigues algún menú ou dieta?

Acostumas beber cando saes?

Fumas?

Cantas veces te duchas ao día?

Practicas algún tipo de deporte?

Realizas algunha actividade fóra da escola?

Cantas horas semanais adicas ao facer deporte?

Consideras que é bo estar nun bo estado físico?

Cantas horas durmes

Cantas veces tiveches a gripe?

Tomas algunha medicina?

SOCIAL


Canto tempo pasas coa xente do teu entorno? (amigos, familiares...)

Acostumas cambiar moito de entorno con respecto aos teus amigos?

Considéraste popular ou con problemas para facer amigos?

Eres máis tímido ou simpático coa xente que acabas de coñecer?

Como soes falar cos teus amigos a maior parte do tempo?

A quen lle soes contar os teu problemas?

Confías nos teus amigos?

Con quen prefires pasar o teu tempo libre?

Falas moito coa túa familia, confías neles?

Fiaríaste de todos os teus compañeiros?

Como é a túa relación cos compañeiros de clase?

Considéraste boa persoa cos teus compañeiros de clase?

Eres empático?

Cústache moito relacionarte coa xente que non coñeces?

Antes de facerte amigo de alguén, inflúeche o que a xente fala desa persoa?

Ti cres que é máis importante o físico que a personalidade?

Eres máis importante por fumar ou beber?

Por que hai persoas que se cren máis do que son en realidade?

Por que cres que a xente minte?

Por que a maioría dos rapaces e rapazas adolescentes non estudan?

MENTAL


Estás contento coa túa forma de ser?

Valora do 1 ao 10 o a gusto que te sintes contigo mesmo.

Cambiarías algo de tí? (psiquicamente)

Enfádaste con facilidade?

Cambias moito de actitude

Cambias de maneira de ser dependendo de con quen esteas?

Pensas moito antes de actuar ou actúas por impulsos?

Considéraste unha persoa expresiva?
Coa familia:
Cos compañeiros:

Algunha vez non foches capaz de expresar os teus sentimentos?

Eres máis

Evolucionaches favorablemente ao longo dos anos?

Adáptaste con facilidade a situacións novas?

Dependendo do entorno non que te atopes, tes que diferenciar actitudes. Sabes diferenciar canto tes que usar cada unha?

Cal consideras que é
o teu maior defecto:
e a túa maior virtude:

Tes algunha manía?

Cal?:

Custache moito pedir axuda se a precisas?

Cando traballas nos exercicios da escola (é normal que teñas algunha dificultade), sintes que
outra:

As matemáticas requiren un esforzo mental bastante alto (dependendo tamén do nivel que estés a estudar). Dásenche

Poste nervioso/a con frecuencia?

Fronte a problemas, contrólaste ou poste nervioso, tenso, etc?